Etički kodeks Asocijacije za NLP i Coaching
Bosne i Hercegovine

Preambula

Članovi Asocijacije za NLP i Coaching Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Asocijacija) obavezuju se na poštovanje najviših etičkih standarda u pružanju usluga edukacije za NLP-a (Neuro-Lingvističko Programiranje) i coachinga. Ovaj etički kodeks služi kao smjernica za članove Asocijacije kako bi osigurali integritet, profesionalnost i poštovanje prema klijentima, kolegama i zajednici.

Ključni Principi

1. Poštovanje klijenata

Članovi Asocijacije će poštovati integritet i dostojanstvo svakog klijenta, pružajući usluge sa empatijom i bez diskriminacije.

2. Profesionalna odgovornost

Članovi Asocijacije preuzimaju odgovornost za svoje postupke i osiguravaju da pružaju usluge samo u granicama svojih kvalifikacija i kompetencija.

3. Privatnost i povjerljivost

Članovi Asocijacije će čuvati povjerljivost informacija dobivenih od klijenata i osigurati da se te informacije koriste samo u svrhu podrške klijentu.

4. Transparentnost

Članovi Asocijacije će jasno komunicirati sa klijentima o metodama rada, troškovima, očekivanjima i svim drugim relevantnim informacijama.

5. Profesionalni razvoj

Članovi Asocijacije će nastojati kontinuirano unapređivati svoje znanje, vještine i pristupe putem profesionalnog razvoja i edukacije.

6. Integritet u odnosima

Članovi Asocijacije će izbjegavati sukobe interesa i svako ponašanje koje bi moglo dovesti u pitanje njihov integritet ili integritet profesije.

7. Saradnja sa kolegama

Članovi Asocijacije će podržavati saradnju, poštovanje i razmjenu znanja među kolegama, doprinoseći zajedničkom profesionalnom rastu.

8. Edukacija javnosti

Članovi Asocijacije će informirati javnost o NLP-u i coachingu na jasan i odgovoran način, promovišući svijest o etičkim standardima i dobrobiti klijenata.

Svaki član prilikom prijave za članstvo u Asocijaciju za neurolingvističko programiranje i Coaching Bosne i Hercegovine potvrđuje izjavu o članstvu.

Zadnji Postovi

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.